Przemysł Powrót

Zależnie od rodzaju inwestycji w przemyśle, jak i sposobu realizacji przyjętego przez Inwestora, swoje usługi wykonujemy jako Generalny Wykonawca projektując i wykonując prace elektromontażowe na bezpośrednie zlecenie Inwestora oraz jako podwykonawca branżowy na zlecenie firmy budowlanej lub dostawcy technologii.

Elektromontaż Wschód posiada doświadczenie przy realizacji inwestycji w przemyśle drzewnym, spożywczym (mleczarskim, cukierniczym, zbożowym, spirytusowym, browarniczym) i chemicznym zarówno w kraju jak i za granicą. Swoje usługi wykonywaliśmy dla producentów znanych marek takich, jak Pfleiderer, IKEA, Mlekovita, Mlekpol (Łaciate), Piątnica (Serek Wiejski), Foodcare, Wawel, Grześki, Polmos Białystok, Polmos Lublin, Browar Łomża, HOOP, Unimil, Firestone, Rockwool, Philips, Thomson, BASF …

Fabryka Ultra Cienkich Płyt Meblowych UT-H

Jako generalny wykonawca robót elektroenergetycznych na bezpośrednie zlecenie Inwestora zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy strukturę rozdziału i rozsyłu energii elektrycznej na potrzeby najnowocześniejszej fabryki produkującej ultra cienkie płyty HDF. Jej wybudowanie od podstaw zajęło niecały rok. Powierzchnia obiektu wynosi 20ha. Fabryka to nie tylko największa inwestycja zagraniczna w regionie – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uznała ją za największą inwestycję z obcym kapitałem w naszym kraju. Jej wartość to aż 140 mln euro. To także jeden z najbardziej innowacyjnych zakładów produkcyjnych tego typu w Europie i na świecie. To pierwsza w Polsce fabryka takich paneli oparta o wykorzystanie biomasy. Park maszynowy składa się z najnowocześniejszej prasy, linii formowania, systemu front-end, zautomatyzowanego magazynu, systemów filtracyjnych do procesu suszenia oraz systemu zasilania. W fabryce znajduje się najszybsza prasa jaka kiedykolwiek powstała, która jest przystosowana do szybkiego przestawiania się na produkcję różnych rodzajów płyt HDF. Całkowita powierzchnia budynków wynosi 48 000 m2, a ich kubatura 600 000m3. Maksymalna wysokość budynków wynosi 28m. Zakład wyznacza nowe standardy w ekologicznej produkcji. 80-90% wody wykorzystywanej podczas produkcji zostaje odzyskane i ponownie użyte w procesach technologicznych.

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej.
 2. Linie kablowe SN z GPZ do RGSN oraz z RGSN do 12 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Łączna długość linii – 18,5 km.
 3. 23-polową rozdzielnicę główną SN 15 kV RGSN łącznie z doborem nastawi konfiguracją zabezpieczeń.
 4. Rozdzielnicę potrzeb własnych łącznie z baterią prądu stałego.
 5. 12 transformatorów o łącznej mocy 31,05 MW: – 15/10 kV o mocy 8000 kVA, 1 sztuka,
  – 15/0,4 kV o mocy 1600 kVA, 3 sztuki,
  – 15/0,69 kV o mocy 2500 kVA, 1 sztuka,
  – 15/0,4 kV o mocy 1250 kVA, 1 sztuka,
  – 15/0,69 kV o mocy 2000 kVA, 1 sztuka,
  – 15/0,4 kV o mocy 2500 kVA, 5 sztuki.
 6. Kontenerową stację transformatorową.
 7. 11 rozdzielnic niskiego napięcia (9 sztuk na napięcie 0,4 kV, 2 sztuki na napięcie 0,69 kV) łącznie z bateriami kondensatorów w wersji z kompensacją wyższych harmonicznych.
 8. Linie kablowe niskiego napięcia zasilające odbiory technologiczne. Łączna długość linii – 112 km.
 9. Agregat prądotwórczy o mocy 1100 kVA.
 10. Instalację potrzeb własnych w pomieszczeniach ruchu energetycznego.
 11. Konstrukcje wsporcze do dostarczanych transformatorów.
 12. Podłogi techniczne w pomieszczeniach ruchu energetycznego.
 13. System tras kablowych o łącznej długości 7 km w tym trasy samonośne o łącznej długości 1,2 km
 14. Asystę przy rozruchu linii technologicznych.
 15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym pomiarów pomontażowych oraz instrukcji eksploatacji.

 

 

Zakład mleczarski

Jako generalny wykonawca robót elektroenergetycznych na bezpośrednie zlecenie Inwestora zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne, polegające na rozbudowie i dostosowaniu układu elektroenergetycznego zakładu do pracy z zakładową elektrociepłownią kogeneracyjną. Zainstalowane w elektrociepłowni dwa spalinowe zespoły prądotwórcze typu Caterpillar G3512E zasilane gazem ziemnym umożliwiają skojarzone wytworzenie 2000kW energii elektrycznej i 2200kW energii cieplnej w postaci pary i gorącej wody.
Wytworzona w procesie wysokosprawnej kogeneracji energia zużywana jest na potrzeby zakładu, a dodatkowym benefitem dla wytwórcy jest możliwość uzyskania świadectwa pochodzenia energii (tzw. żółtych certyfikatów).

Zakres naszych prac obejmował:
1. Stację PZO, w tym:
– rozdzielnię średniego napięcia typ UniSwitch 17,5kV; 630A; prąd zwarciowy 1-sek 16kA
– zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe podanie napięcia do sieci PGE Dystrybucja S.A.
– przekazywanie stanów odwzorowania wyłączników do systemu PRINS
– pomiar rozliczeniowy
2. Stację budynku kotłowni, w tym
– rozdzielnię średniego napięcia typ SafeRing CCVV
– transformatory  15,75/0,42kV o mocy 1250kVA
– kompensację mocy biernej
– wentylację komory transformatorowej
– sygnalizację przeciążenia transformatorów
– uziemienie i ochronę od porażeń
3. Układ pomiarowy, w tym:
– pomiar rozliczeniowy na zaciskach generatorów G1 i G2
4. Układanie kabli, w tym:
– układanie kabli SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2
– układanie kabli nN
– kanalizację kablową
5. Ochronę przeciwporażeniową
6. Ochronę przeciwprzepięciową

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy