Pierwsza taka na Podlasiu! Powrót

Elektromontaż Wschód jako Generalny Wykonawca kompleksowo modernizuje stację elektroenergetyczną 110/15 kV Kolno. Będzie to pierwsza w województwie wnętrzowa, dwusystemowa rozdzielnica GIS 110kV. Prace zostaną zrealizowane na zlecenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok a zakończenie planowane jest pod koniec 2019 roku.

Szczegółowy zakres prac:

 

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy