Projektowanie

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania inwestycji
dla Energetyki Zawodowej, Przemysłu i Telekomunikacji oraz inwestycji związanych z OZE (Odnawialnymi Źródłami Energii) w tym:

– pozyskanie nieruchomości na cele inwestycyjne
– prace projektowe (projektowanie inwestycji) wraz z obsługą formalno-prawną inwestycji
– uzyskanie PPNB
– nadzór inwestorski

Dysponujemy wydzielonym działem projektowym funkcjonującym w naszej strukturze, jako Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie Enspro.

Wykonawstwo

Oferujemy kompleksowe realizacje obiektów i infrastruktury w obszarach:

• Energetyki Zawodowej
– stacje elektroenergetyczne WN/SN/nN
– napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne WN, SN, nN

• Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE)
– farmy wiatrowe
– elektrownie fotowoltaiczne
– biogazownie

• Przemysłu
– zasilanie i dystrybucja napięcia
– instalacje AKPiA

• Telekomunikacji
– stacje bazowe wieżowe i dachowe

• Budownictwa Ogólnego
– zasilanie i instalacje elektryczne oraz teletechniczne

Prace realizujemy, jako Generalny Wykonawca w systemie „Projektuj – Buduj” lub jako podwykonawca danego zakresu.

Realizacje

Serwis

Wykonujemy:

– prowadzenie ruchu stacji i urządzeń energetycznych w tym nadzór i dopuszczenia do prac, przełączenia
i wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych WN, SN, nN
– przeglądy okresowe obiektów i urządzeń elektroenergetycznych WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych
– prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i obiektów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych
– 24h serwis instalacji i urządzeń elektrycznych WN, SN i nN oraz obiektów telekomunikacyjnych
– ekspertyzy techniczne

Nasze ekipy serwisowe utrzymujemy w gotowości w systemie 24/7 (24 godziny na dobę  przez 7 dni w tygodniu).

 

dscn4906 dscn4797

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy