Telekomunikacja Powrót

Nasza Firma od samego początku powstania pierwszych sieci komórkowych w Polsce, zajmuje się budową i utrzymaniem stacji bazowych. Świadczymy usługi w tym zakresie również dla OSD.

Typowe stacje bazowe mogą obejmować swoim zasięgiem jedną lub więcej komórek sieci telekomunikacyjnej. Z uwagi na lokalizację i wykonanie, wyróżniamy między innymi stacje dachowe, wieżowe (kratowe, strunobetonowe, stalowe), stacje zlokalizowane na kominach. Standardowe wyposażenie stacji bazowej obejmuje kontener telekomunikacyjny, baterie (do zasilania awaryjnego), prostownik (do ładowania baterii oraz do zasilania stacji napięciem 48 V), klimatyzację, grzejnik, wentylator awaryjny (na wypadek awarii klimatyzacji), centralę alarmową (do przekazywania alarmów do centrum eksploatacji i utrzymania sieci), urządzenia radiolinii i urządzenie radiowe obsługujące ruch generowany przez użytkowników (BTS), anteny podłączone są ze stacją za pomocą niskostratnych kabli współosiowych (fiderów) ułożonych na drabinkach kablowych. Maszty/wieże wyposażone są w instalację odgromową oraz opcjonalnie w oświetlenie przeszkodowe.

Zakres usług obejmuje:
1. Budowę stacji bazowych
a) prace akwizycyjno-projektowe
– pozyskanie nieruchomości na cele inwestycyjne
– prace projektowe wraz z obsługą formalno-prawną inwestycji
– uzyskanie PPNB
b) prace budowlane
– budowa stacji bazowej
– oddanie do użytkowania
2. Utrzymanie stacji bazowych
a) przeglądy okresowe
– sprzątanie terenu stacji bazowej,
– wykonanie pomiarów wszystkich obwodów stacji (zasilanie odbiorów, klimatyzacja, oświetlenie, dehydratory, siłownia),
– badanie stanu akumulatorów (stan napięcia i rezystancji wewnętrznej w trakcie testu rozładowania akumulatorów),
– sprawdzanie stanu technicznego infrastruktury stacji (kontener, wieża, fundamenty, ogrodzenie, dojazd)
potwierdzonego przez uprawnionego inspektora budowlanego,
– wykonanie na bieżąco drobnych napraw elektrycznych (np. wymiana bezpieczników, naciągów wyłączników itp.) oraz budowlanych,
– badanie pionowości wież przez uprawnionego geodetę
b) serwis 24h
– wyjazdy z agregatem
– naprawy
– modernizacje
– remonty

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy