Nowy adres firmy Powrót

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12.08.2019 r. firma zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul. Białostocka 5
16-070 Łyski

Pozostałe dane nie zmieniają się.

W związku z powyższym, prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki.

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy