Nowe transformatory 110kV w Suwalskiej Strefie Przemysłowej Powrót

Na zlecenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok Elektromontaż Wschód wykonał dokumentację projektową oraz wymienił  transformatory 110kV w Stacji 110/20kV Suwałki Strefa.

Zakres prac obejmował:

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy