20-lat działalności i ponad 60 lat tradycji Powrót

W roku 2014 Elektromontaż Wschód z dumą obchodził 20-lecie działalności.

Firma wywodzi się z Elektromontażu Warszawa, którego korzenie sięgają 1948 roku i w którym to swoje szlify zdobywali pierwsi pracownicy, najpierw Kierownictwa Grupy Robót Elektromontażu Warszawa, a następnie po przekształceniu, Elektromontażu Wschód.

Historia Elektromontażu Wschód w skrócie:

1948 – powołanie Przedsiębiorstwa Elektromontaż-Warszawa, utworzenie oddziału: Kierownictwo Grupy Robót Elektromontażu Warszawa w Łomży – KGR nr 5, następnie utworzenie w Białymstoku KGR nr 10, któremu podlegał KGR nr 5 w Łomży do czasu jego likwidacji

1994 – przekształcenie KGR nr 10 Białystok i rozpoczęcie działalności przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Elektromontaż-Wschód sp. z o.o., której udziałowcami są: Elektromontaż Warszawa i pracownicy byłego KGR-u Białystok

2001 – zmiana nazwy z PP-M Elektromontaż Wschód sp. z o.o. na Elektromontaż Wschód sp. z o.o.

2005 –Elektromontaż Wschód sp. z o.o. staje się spółką niezależną – odkupienie udziałów od Elektromontażu Warszawa przez pracowników spółki

2011– Elektromontaż Wschód sp. z o.o. kupuje od PGE Dystrybucja S.A. 100% udziałów i przejmuje Pracownię Projektową Enspro sp. z o.o., która wchodzi do Grupy Kapitałowej Elektromontażu Wschód

2012 – Elektromontaż Wschód zmienia siedzibę i razem z Pracownią Projektową Enspro mieszczą się w tym samym nowoczesnym budynku, spełniającym wymagania obu spółek, zlokalizowanym przy trasie S8 na wylocie w kierunku Warszawy

2014 – Elektromontaż Wschód nowym udziałowcem ZWSE Białystok sp. z o.o.

Wybrane realizacje w latach 1948-2014:

1956 – KGR Łomża wykonuje roboty elektromontażowe na budowie Zakładów Włókienniczych FASTY

1974 – KGR Białystok realizuje prace elektromontażowe na budowie Cukrowni Łapy (aktualnie Krajowa Spółka Cukrowa S.A.)

1975 – KGR Białystok wykonuje roboty elektromontażowe na budowie Zakładów Płyt Wiórowych w Grajewie (aktualnie Pfleiderer Grajewo S.A.)

1976 – KGR wykonuje prace elektromontażowe na budowie Kolejowych Zakładów Konstrukcji Stalowych w Białymstoku (KZKS)

1977 – KGR wykonuje prace elektromontażowe na budowie Fabryki Opakowań w Białymstoku (PAKPOL)

1978 – KGR Białystok realizuje prace elektromontażowe na budowie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach (ZNTK)

1979 – KGR Białystok wykonuje prace elektromontażowe na stacji 110/15kV RPZ-4 w Białymstoku

1980 – KGR Białystok realizuje roboty elektromontażowe na budowie Białostockiej Fabryki Dywanów (obecnie Agnella)

1982 – KGR Białystok realizuje roboty elektromontażowe na budowie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie (aktualnie Mlekpol),

1996 – Elektromontaż Wschód sp. z o. o. realizuje prace elektromontażowe na budowie Elektrowni Wodnej na Zalewie Siemianówka (tu postawiliśmy nasz pierwszy krok w OZE)

1998 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. buduje sieć stacji bazowych telefonii komórkowej Plus GSM (Polkomtel) i obejmuje obiekty 24h usługą serwisową

1999 – Elektromontaż Wschód sp. z o. o. wykonuje kompleksowo instalacje elektryczne wraz z zasilaniem Pływalni Miejskiej w Augustowie

2000 – Elektromontaż Wschód sp. z o. o. buduje sieć zasilającą wraz z dostawą stacji transformatorowych na potrzeby zakładów Hoop S.A. w Bielsku Podlaskim

2001 – Elektromontaż Wschód sp. z o. o. wykonuje prace elektromontażowe dla potrzeb rozbudowy Browaru Łomża sp. z o.o.

2003 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. realizuje prace projektowe i buduje sieć zasilającą Zakłady PEPEES S.A. w Łomży

2005 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. wykonuje roboty elektromontażowe na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Wysokie Mazowieckie (aktualnie Mlekovita),

2006 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. wykonuje roboty elektromontażowe dla potrzeb technologii Zakładów Rockwool zlokalizowanych na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji oraz Kanady

2007 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. realizuje prace elektromontażowe związane z budową instalacji i dostawą rozdzielnic zasilających urządzenia technologiczne w zakładzie Pfleiderer MDF w Grajewie

2008 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. modernizuje stacje 110/15kV PGE Dystrybucja S.A. w tym układy telemechaniki

2009 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o., jako Generalny Wykonawca buduje stację rozdzielczą PZO wraz z jej wyposażeniem i zasilaniem, przebudową sieci elektroenergetycznych SN i nN dla potrzeb budowy CENT I i CENT II na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego

2010 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o., jako Generalny Wykonawca projektuje i buduje oraz serwisuje sieć zasilającą i dystrybucyjną jednej z najnowocześniejszych fabryk ultra cienkich płyt HDF Swedspan w Orli (aktualnie IKEA Industry Poland sp. z o.o.) – największa inwestycja zagraniczna realizowana w Polsce w 2010 roku

2011 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. wykonuje instalacje elektryczne na budowie hipermarketu budowlanego Leroy- Merlin

2012 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą stacji 110/15 kV w układzie H5 dla PGE Dystrybucja S.A. w formule „projektuj-buduj”

2013 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. projektuje i buduje farmy wiatrowe w tym Farmę Wiatrową Iława dla STEAG GmbH w formule Generalnego Wykonawstwa (BoP)

2014 – Elektromontaż Wschód sp. z o.o. buduje pierwszą elektrownię hybrydową do celów dydaktycznych Politechniki Białostockiej

Archiwalne zdjęcia

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy