INSTALATOR PANELI PV Powrót

jeżeli jesteś osoba ambitną, lubisz konkretne wyzwania techniczne i organizacyjne, a także:

posiadasz:

to chętnie damy Ci możliwość realizacji Twoich marzeń przy:

A to wszystko przy realizacji najciekawszych prac z obszaru energetyki w Polsce.

Oferujemy:

CV zawierające niezbędne klauzule RODO prosimy przesłać, wpisując w tytule Rekrutacja – Instalator Paneli PV, na adres:

rekrutacja@elmontgrupa.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o.) w celu realizacji procesu rekrutacji”.

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy