GPZ Grodzisk Powrót

Na zlecenie PGE Dystrybucja oddział Warszawa w formule zaprojektuj i wybuduj Elektromontaż Wschód dostarczył i uruchomił stanowiska potrzeb własnych wyposażonych w kompensację nadążną na stacji 110/15 kV Grodzisk.

Projekt wykonała Pracownia Projektowa Enspro. Zakres opracowania obejmuje istniejące obwody pierwotne i nowoprojektowane obwody pierwotne, wtórne, automatyki i zabezpieczenia układu kompensacji prądów

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy