Energetyka Zawodowa Powrót

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność zwiększenia pewności zasilania odbiorców wymusza na Operatorach budowę nowych obiektów elektroenergetycznych. Z uwagi na wiek urządzeń elektroenergetycznych pracujących w naszym kraju koniecznością stała się ich modernizacja lub wymiana. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost tego rodzaju prac w naszym portfelu. Poniżej kilka przykładów.
 
Stacja 110/15 kV Sokółka
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od września 2014 do kwietnia 2015
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Czyżew
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od września 2014 do kwietnia 2015
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Piotrowiec
modernizacja

Zamawiający: Energa-Operator S.A.
Okres realizacji: od kwietnia 2014 do września 2014
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Anielina w Mińsku Mazowieckim
projekt + budowa

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Okres realizacji: od sierpnia 2012 do grudnia 2013
Zakres prac:

a) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowawczym,
b) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowym i sanitarnym,
c) wykonanie zjazdu oraz ciągów komunikacyjnych na terenie stacji,
d) ogrodzenie, niwelacja i zazielenie terenu stacji,
e) wybudowanie tradycyjnego budynku stacji elektroenergetycznej, wraz z instalacją klimatyzacji, oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz instalacją elektryczną,
f) wybudowanie rozdzielnicy napowietrznej 110 kV w układzie H5 z wysokim ustawieniem aparatury,
g) wybudowanie dwóch mis olejowych ekologicznych pod transformatory 110/15 kV o mocy 40 MVA,
h) wybudowanie mis olejowych pod stanowiska kompensacji potrzeb własnych z kompensacją nadążną oraz mis pod baterie kondensatorów,
i ) wykonanie kanalizacji kablowej,
j) wykonanie połączeń obwodów pierwotnych oraz wtórnych stacji,
k) wykonanie oświetlenia oraz instalacji odgromowej terenu stacji,
l) dostawa i uruchomienie potrzeb własnych stacji AC, AC gwarantowane oraz DC wraz z dwoma sekcjami baterii akumulatorów 220 DC,
m) dostawa i uruchomienie układów pomiarowych stacji,
n) dostawa i uruchomienie układów łączności stacji,
o) dostawa i uruchomienie automatyki zabezpieczeniowej rozdzielnicy 110 kV,
p) wykonanie i uruchomienie systemu telemechaniki obiektowej,
r) dostawa i uruchomienie rozdzielnicy SN o prądzie znamionowym 2000 A, składającej się z 26-ciu pól,
s) wykonanie monitoringu stacji,
t) wprowadzenie przęseł zerowych na bramki stacyjne z istniejącego słupa oraz wymiana przewodu odgromowego pomiędzy słupami na przewód OPGW wraz z wprowadzeniem na bramki stacyjne i wyspawaniem włókien światłowodowych w mufie na słupie,
u) podłączenie pierwotne oraz wtórne transformatorów mocy dostarczonych przez Inwestora,
w) skablowanie linii nN oraz oświetleniowej kolidującej z wjazdem na teren stacji,
y) zasilenie stacji SN/nN z nowej rozdzielnicy SN stacji,

 

 

Stacja 110/15 kV Łapy
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od sierpnia 2013 do marca 2014
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Nida
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od sierpnia 2013 do lutego 2014
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Legionowo
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Okres realizacji: od września 2013 do lutego 2014
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Łomianki
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Okres realizacji: od września 2013 do grudnia 2013
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Zambrów
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od września 2012 do maja 2013
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Siemiatycze
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od września 2012 do maja 2013
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Łomża 1 i Łomża 2
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od lipca 2012 do lutego 2013
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Radzymin
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Okres realizacji: od czerwca 2012 do grudnia 2012
Zakres prac:

 

 

Stacja 110/15 kV Babice
modernizacja

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Okres realizacji: od czerwca 2012 do grudnia 2012
Zakres prac:

 

 

Rozdzielnica sieciowa  15kV RS Szczuczyn

modernizacja
Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Okres realizacji: od maja 2010 do czerwca 2011
Zakres prac obejmował:
1. Rozdzielnię Sieciową 15kV RS  wraz z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, w tym:
– instalację oświetlenia podstawowego i bezpieczeństwa
– instalację gniazd wtykowych
– instalację ogrzewania elektrycznego
– instalację uziemiającą
– instalację odgromową
– rozdzielnicę SN 15 kV
– transformatory
– linie kablowe Sn i nN – zasilające urządzenia wewnątrz rozdzielni
– instalację sygnalizacji włamania i ppoż.
– pomiar energii
– baterię kondensatora do kompensacji mocy biernej
2. Powiązanie z istniejącą siecią energetyczną SN15kV, w tym:
– budowę linii kablowej SN 15kV
– kanalizację światłowodową
– przebudowę linii napowietrznej SN
3. Obwody wtórne, zabezpieczenia i telemechanika, w tym:
– telemechanikę łączność dyspozytorską, radiową i telefoniczną
– obwody wtórne
– potrzeby własne 220V DC i 230V AC
4. Modernizacja budynku nastawni, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, przyłącze telefoniczne, w tym:
– wymianę pokrycia dachowego
– ocieplenie budynku
– wymianę drzwi wejściowych
– malowanie wnętrza
– ułożenie wykładziny PWC
– wymianę ogrodzenia
– demontaż istniejących stojaków nastawni
– instalację oświetlenia podstawowego
– instalację gniazd wtykowych
– instalację ogrzewania elektrycznego
– linię kablową nN
– instalację sygnalizacji włamania
– oświetlenie terenu
– przyłącze telefoniczne

 

bbffb21a7fe7a6b34a16369d2f1a0cbd

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy