Powrót

Klauzula nr 1

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Elserwis sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o. , Budbial sp. z o. o.) w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres mailowy rekrutacja@elmontgrupa.pl.

Klauzula nr 2

W przypadku, gdy chce Pan/Pani, aby podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działający jako współadministratorzy przechowywały Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, proszę o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Elserwis sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o., Budbial sp. z o. o.) w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w grupę kapitałową.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres mailowy rekrutacja@elmontgrupa.pl.

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy