ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD I ZWSE Powrót

Elektromontaż Wschód nabył łącznie ponad 10 % udziałów w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. Posiadanie tego pakietu udziałów ułatwi wspólne pozyskanie i realizację dużych kontraktów przede wszystkim z segmentu energetyki zawodowej tj. dla krajowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz świadczenie usług serwisowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych WN i SN.zwse

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy