Praca

Rekrutacja prowadzona jest w ramach Grupy Kapitałowej Elmont tj. spółek:

SPECJALISTA DS. KANCELARII

Więcej

POMOCNIK ELEKTROMONTERA (NA TERENIE NIEMIEC)

Więcej

ASYSTENT INŻYNIERA PROJEKTU

Więcej

ELEKTROMONTER (NA TERENIE NIEMIEC)

Więcej

KIEROWNIK ROBÓT

Więcej

INŻYNIER BUDOWY

Więcej

INŻYNIER DS. URUCHOMIEŃ (AUTOMATYK)

Więcej

ELEKTROMONTER

Więcej



Klauzula nr 1
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o.) w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres mailowy rekrutacja@elmontgrupa.pl.

Klauzula nr 2

W przypadku, gdy chce Pan/Pani, aby podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działający jako współadministratorzy przechowywały Pana/Pani dane do
przyszłych rekrutacji, proszę o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o.) w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w grupę kapitałową.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres mailowy rekrutacja@elmontgrupa.pl.

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy