Aktualności

Robotyka od małego

4 czerwca 2016 roku w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się RoboGame „Ogólnopolski turniej robotów dla dzieci i młodzieży” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego Elektromontaż Wschód był Sponsorem Generalnym.

Więcej

Bal Elektryka

Wzorem lat ubiegłych Elektromontaż Wschód w randze Sponsora  uczestniczył w Balu Elektryka 2016 organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Impreza odbyła się 06 lutego 2016 w restauracji Camelot.

Więcej

Kontrakt dla Grupy Azoty

Elektromontaż Wschód zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu rozdzielnicy 6kV oraz softstartu silnika 6kV 750kW w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne ,,Police” S.A.

Więcej

Nowoczesna kompensacja nadążna w Warszawie

Na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Elektromontaż Wschód wybudował stanowiska potrzeb własnych stacji wyposażonych w automatyczną kompensację nadążną na stacji 110/15kV Błonie oraz stacji 110/15kV Pilawa, zaprojektowane przez pracownię Enspro sp. z o.o.

Więcej

Ponad 260 km linii napowietrznych WN

Na zlecenie PGE Dystrybucja o. Białystok Elektromontaż Wschód wykonał przegląd linii napowietrznych o łącznej długości 262,76 km.

Prace zakończono w październiku 2016 roku.

Więcej

Przebudowa linii napowietrznej 110kV w Suwałkach

Elektromontaż przebudował linię wysokiego napięcia 110kV WN będąca własnością PGE Dystrybucja o. Białystok na odcinku pole nr 2 linii 110kV kierunek Suwałki – istniejący słup nr 106 linii 110 kV Suwałki na linię kablową.

Więcej

Modernizacja Rozdzielnicy sieciowej RS1 Suwałki

Elektromontaż Wschód zmodernizował system telemechaniki obiektowej stacji 20/20 kV RS 1 Suwałki.

Więcej

Budowa Farmy Parsówek 26 MW zakończona

Elektromontaż Wschód, jako Generalny Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu publicznego przez ENERGA Invest S.A. zakończył prace dla potrzeb FW Parsówek 26MW.

Więcej

Duża Inwestycja w PSSE

Elektromontaż Wschód zakończył prace w zakresie sieci zasilającej, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji technologicznych AKPiA w ramach kontraktu na budowę Mieszalni Pasz PZZ Wałcz w Pile. Wkrótce pierwsze rozruchy urządzeń.

Więcej

Linia 110kV relacji GPZ Ełk1 – GPZ Ełk2

Elektromontaż Wschód zakończył modernizację zabezpieczeń linii WN łączącej stację Ełk 1 i Ełk 2. Prace były realizowane na zlecenie PGE Dystrybucja Białystok

Więcej

1 6 7 8 9
© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy