Aktualności

Mieszalnia Pasz na południu Polski

Elektromontaż Wschód wykonał kompletną modernizację zakładu mieszalni pasz na południu Polski.

Więcej

Stacja 110/15kV Siedlce

Konsorcjum Enspro i Elektromontaż Wschód zaprojektowało, wybudowało i uruchomiło stanowiska potrzeb własnych wyposażonych w automatyczną kompensację nadążną na stacji 110/15kV Siedlce. Prace zostanły wykonane na zlecenie PGE Dystrybucja Oddział Warszawa.

Więcej

Nowe transformatory 110kV w Suwalskiej Strefie Przemysłowej

Na zlecenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok Elektromontaż Wschód wykonał dokumentację projektową oraz wymienił  transformatory 110kV w Stacji 110/20kV Suwałki Strefa.

Więcej

Kompensacja nadążna w Gryficach

Zakończono modernizację potrzeb własnych sekcji 1 i 2 rozdzielni SN. Pracownia Projektowa Enspro zaprojektowała a Elektromontaż Wschód wybudował oraz uruchomił potrzeby własne sekcji 1 i 2 rozdzielni SN – GPZ Gryfice.

Więcej

Instalacje technologiczne w fabryce Forte w Suwałkach

Elektromontaż Wschód  wykonał instalacje technologiczne na potrzeby budowy suszarni bębnowej oraz elektrofiltrów w Fabryce Forte w Suwałkach.

Więcej

GPZ Legionowo

Dla PGE Dystrybucja oddział Warszawa,  Elektromontaż Wschód dostarczył, zamontował i uruchomił stanowiska potrzeb własnych wyposażonych w automatyczną kompensację nadążną na stacji 110/15kV Legionowo.

Więcej

Złoty Płatnik 2016

Elektromontaż Wschód kolejny rok z rzędu został wyróżniony w Plebiscycie Złoty Płatnik 2016 za co został odznaczony Certyfikatem Złoty Płatnik 2016. Wyróżnienie zostało przyznane przez firmę Euler Hermes za terminowość w regulowaniu zobowiązań oraz zachowanie najwyższych standardów płatniczych.

Więcej

Nowy RS 15/15 Brańsk

Elektromontaż Wschód jako generalny wykonawca wybudował nową rozdzielnię sieciową RS 15/15 kV Brańsk.

Więcej

GPZ Grodzisk

Na zlecenie PGE Dystrybucja oddział Warszawa w formule zaprojektuj i wybuduj Elektromontaż Wschód dostarczył i uruchomił stanowiska potrzeb własnych wyposażonych w kompensację nadążną na stacji 110/15 kV Grodzisk.

Więcej

Budowa Fabryki Papieru w Iławie

Elektromontaż Wschód  roku wykonał instalacje SN, nN i sterownicze na potrzeby budowy nowej Fabryki Papieru w Iławie.

Zakres prac obejmował montaż i uruchomienie rozdzielnic SN, nN i sterowniczych, wykonanie tras kablowych do urządzeń w papierni oraz połączeń kablowych.

Więcej

1 4 5 6 7 8 10
© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy