Aktualności

WYCIECZKA Z „ELEKTRYKA”

W dniu 26.04.2017 gościliśmy u siebie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Więcej

GPZ 110/15kV STOCZEK

Elektromontaż Wschód do października 2018 r. przebuduje kompleksowo stację GPZ 110/15 kV w Stoczku Łukowskim. Więcej

Praca, staże, praktyki…

W dniu 29 marca 2017 r. Elektromontaż Wschód  wziął udział w VII FORUM RYNKU PRACY zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.
Więcej

ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD I ZWSE

Elektromontaż Wschód nabył łącznie ponad 10 % udziałów w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. Więcej

BPIE już w Elmont GRUPIE

Na początku roku Elektromontaż Wschód nawiązał ścisłą współpracę, a następnie przejął firmę pod nazwą Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (BPIE).

Więcej

Budowa nowej fabryki Samasz w Zabłudowie

Elektromontaż Wschód do końca 2017 r. kompleksowo wykona i uruchomi sieci, instalacje elektryczne oraz teletechniczne, w tym także systemy niskoprądowe oraz system oświetlenia na terenie nowego zakładu maszyn rolniczych i komunalnych Samasz w Zabłudowie k. Białegostoku.

Więcej

Stacja WN/SN i 20 km linii 110kV dla Energi

Elektromontaż Wschód oraz Pracownia Projektowa Enspro opracują projekty stacji GPZ Miączyn oraz linii napowietrznej 110kV i powiązań z siecią SN.

Więcej

Elektromontaż Wschód na stacjach Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Na zlecenie PSE S.A. Konsorcjum Elpak sp. z o. o. i Elektromontaż Wschód sp. z o. o. od sierpnia 2016 r. do grudnia 2019 r. prowadzi serwis w formule 24/7 dla stacyjnych obiektów elektroenergetycznych: SE Białystok 220/110kV, SE Ełk 220/110kV, SE Ełk Bis 400/110kV, SE Ostrołęka 400/220/110kV, SE Łomża Systemowa 400kV, SE Narew 400/110kV.

Więcej

Dwusystemowa stacja 220/110/15kV Ełk 1

Elektromontaż Wschód do grudnia 2018 roku wykona kompletną modernizację dwusystemowej stacji 220/110/15 kV Ełk 1 na potrzeby połączenia ze stacją 400/110 kV Ełk Bis budowaną przez PSE Operator S.A. Dokumentację techniczną opracowała Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o.

Więcej

Przebudowa stacji WN/SN w Czarnej Białostockiej

Elektromontaż Wschód przebuduje stację 110/6 kV w Czarnej Białostockiej. Przewidywany termin zakończenia prac to 2017 r.

Więcej

1 2 3 4 5 6 7
© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy