Aktualności

Linia 110kV relacji GPZ Ełk1 – GPZ Ełk2

Elektromontaż Wschód zakończył modernizację zabezpieczeń linii WN łączącej stację Ełk 1 i Ełk 2. Prace były realizowane na zlecenie PGE Dystrybucja Białystok

Więcej

Stacja 110kV Jantar zmodernizowana

Elektromontaż Wschód  na zlecenie PGE Dystrybucja Białystok zmodernizował stację 110/15 kV Jantar.

Więcej

ECO – ELMONT. Elektromontaż Wschód zasilany ze źródeł odnawialnych

Poprzez realizację projektu  nr WND-RPPD.05.02.00-20-04914 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8kW na budynku Elektromontaż Wschód sp. z o.o. w Łyskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Elektromontaż uruchomił elektrownię fotowoltaiczną na dachu swojej siedziby. Produkowana energia w całości zużywana jest na potrzeby własne firmy.

Więcej

20-lat działalności i ponad 60 lat tradycji

W roku 2014 Elektromontaż Wschód z dumą obchodził 20-lecie działalności.
Więcej

1 8 9 10
© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy