Budownictwo ogólne Powrót

W tym segmencie świadczymy prace elektromontażowe, zwykle jako podwykonawca firmy budowlanej – generalnego wykonawcy. Rodzaj i przeznaczenie obiektu nie stanowią dla nas żadnego wyzwania. Jedynie jego wielkość musi być wystarczająca, tak żebyśmy mieli gdzie rozwinąć skrzydła.

Hipermarket budowlany
Wybudowane centrum handlowe w Białymstoku należy do sieci sklepów znanej francuskiej firmy handlowej, oferującej materiały budowlane, wykończeniowe  i ogrodnicze. Jest jednym z największych w mieście, posiada dwie kondygnacje i zajmuje powierzchnię  użytkową ok. 10 000m2.
Zakres naszych prac obejmował:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji elektrycznej.
2. Dostawę i montaż wraz z uruchomieniem urządzeń w stacji transformatorowej SN 15kV/0,4kV, w tym transformatory 630kVA 15/0,4kV – 2szt, rozdzielnicę SN 15kV 7-polową w izolacji SF6 z układem pomiarowym, rozdzielnicę RG-LM nN 0,4kV dwusekcyjną z układem centralnego sterowania, dławikowe baterie kondensatorów typ BK 80kVAr – 2szt.
3. Wykonanie instalacji elektrycznych odbiorczych, w tym:
– wykonanie wewnętrznych linii zasilających odbiory ogólne
– prefabrykację, dostawę i montaż 40 rozdzielnic obiektowych
– wykonanie oświetlenia wewnętrznego wraz z doświetleniami ekspozycji
– wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz zasilanie szyldów zewnętrznych
– dostawę i montaż dwóch szynoprzewodów 160A każdy, zasilających obwody gniazd na hali sprzedaży
– wykonanie instalacji elektrycznych na strefie sprzedaży oświetlenia, w tym podłączenie około 4500szt gniazd
– kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych obiektu
– wykonanie podłączenia elektrycznego kas, w tym ułożenie kanałów kablowych pod posadzką sklepu
4. Wykonanie instalacji odbiorów pożarowych obiektu, w tym trasy kablowe
oraz kable o odporności EI120, rozdzielnicę RGpoż oraz zasilanie pomp tryskaczowych.
5. Wykonanie wszystkich tras kablowych na obiekcie, zarówno dla instalacji siłowych jak i niskoprądowych.
6. Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego (UPS) o mocy 30kVA i zdolności podtrzymania 100% obciążenia w czasie 30min.
7. Wykonanie instalacji elektrycznego sterowania klapami dymowymi.
8. Wykonanie układu sterownia i monitorowania wybranych instalacji w obiekcie.
9. Wykonanie instalacji odgromowej budynku.
10.Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym pomiarów pomontażowych oraz instrukcji eksploatacji.

 

 

Budynek produkcyjno-magazynowy

budowa

 

Inwestor: Bianor

Okres realizacji: od maja do lipca 2014

Zakres prac:

 

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy