Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Radzikowice (gm. Nysa) dla TAURON Dystrybucja S.A. Powrót

15 listopada została podpisana umowa na wykonanie projektu wykonawczego budowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV Radzikowice oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania w/w stacji.

– Projektowaniem stacji zajmie się pracownia projektowa Enspro, która już wcześniej projektowała dla Tauron Dystrybucja. Elektromontaż Wschód, lider konsorcjum, wykona pozostałe prace. Wspólnie należymy do grupy kapitałowej Elmont – mówi dr Mariusz Luto, Członek Zarządu Elektromontaż Wschód.

Obiekt będzie zasilać podmioty gospodarcze, które będą zlokalizowane na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach, na terenie gminy Nysa, w województwie opolskim.

Planowany termin zakończenia realizacji to III kwartał 2020 r.

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Luto – Członek Zarządu Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Marek Rymarz – Zastępca Burmistrza Nysy, Piotr Apollo – Dyrektor Oddziału Opole Tauron Dystrybucja S.A.

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy