Automatyczna kompensacja nadążna na stacji 110/15kV Kotuń Powrót

Umowa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie stanowisk potrzeb własnych wyposażonych w automatyczną kompensację nadążną na stacji 110/15kV Kotuń, wymiana zespołów kompensacyjnych na stacji Łuków.

W ramach umowy przewidziano:

 

 

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy