Budujemy sieć SmartGrid Powrót

27 września 2019 roku podpisano umowę na budowę elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście. Inwestorem jest ENEA Operator sp. z o.o.

W ramach umowy Elektromontaż Wschód wykona modernizację i przebudowę stacji SN/nn i rozdzielni sieciowych SN/SN, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Zakres prac obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

Termin realizacji prac ustalono na koniec 2021 roku.

 

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy