Elektromontaż Wschód uczestniczy w projekcie Krajowego Klastra Kluczowego Powrót

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

>> Dokument

© Elektromontaż Wschód | All rights reserved | Cookie policy